DesignOps Nedir? Tasarım Akışınızı Nasıl Değiştirebilir?

Yazar: 2 hafta önce yayınlandı

Tasarım ekipleri ve onları yöneten operasyonel sistemler hızla büyümektedir. Tasarımın öncelikli olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve bu, web site tasarımı ve grafik tasarımın her zamankinden daha önemli olduğu anlamına gelmektedir. Ancak yeni bir ölçek, yeni bir yapı gerektirir. Bazı şirketler bu sorunun farkına vararak DesignOps ile tasarımcılarını güçlendirmekte ve daha verimli çalışmalarına izin vermektedir.

DesignOps Nedir?

DesignOps Nedir?

DesignOps, tasarımın değerini ve etkisini bir ölçekte artırmak için insanların, süreçlerin ve çalışmaların düzenlenmesi ve optimizasyonunu ifade eder. DesignOps, yaratıcılığı ve geniş ölçekte etkiyi artırmak için bireylerin, süreçlerin ve araçların düzenlenmesini destekleyen daha güçlü tasarım ekipleri oluşturmaya yönelik insan merkezli bir yaklaşımdır. Agile, yinelemeli bir yaklaşımla geliştirme sürecinde devrim yaratan DevOps’a benzer şekilde DesignOps, kuruluşların tasarım süreçlerini ekipler arasında hızla ölçeklendirmesine ve yinelemesine olanak tanır.

Tasarım operasyonları, bir şirket içindeki tüm tasarım sürecini planlamaktan, tanımlamaktan ve yönetmekten sorumlu bir kişi veya bütün bir departmandır. Amaçları, tasarımı düzene sokmak, tüm verimsizlikleri ortadan kaldırmak ve tasarımcıların ihtiyaç duydukları araştırma, tekrarlanabilir süreçler ve başarılı olmak için araçlarla ilerlemelerini sağlamaktır.

Ayrıca iş akışlarını operasyonel hale getirerek tasarım ekiplerinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olurlar. Tasarım operasyonları liderleri, projeleri, bütçeleri ve işe alımları yönetmektir. En önemlisi tasarımı yapmalarına izin vererek üretilen tasarımların kalitesini artırmaya yardımcı olurlar.

Üç farklı operasyonel odak alanı vardır: İnsanlar, iş ve iş akışı. Her biri şirket içindeki DesignOps’un boyutuna veya amacına bağlı olarak farklı özelliklere sahiptir.

 • İnsan operasyonlarının odak noktası, her tasarımcının net bir kariyer yoluna sahip olmasını sağlamak, beceri boşluklarını ele almak ve birinci sınıf bir tasarım ekibi oluşturmaya yardımcı olmaktır.
 • İş operasyonlarının amacı tasarım ekibi için uygun bütçeyi güvence altına almak ve onlara başarılı olmaları için ekipman sağlamaktır.
 • İş akışı operasyonel yönetimi, uygun tasarım yönetimi yazılımını kurar ve araştırmaya, ölçeklenebilir süreçlere ve yaratıcı üretim akışına odaklanır.

Neden Önem Kazanıyor?

Neden Önem Kazanıyor?

Günümüzde kuruluşlar, daha anlamlı müşteri ilişkileri oluşturmak için dijital deneyimlerin önemini fark ettikçe stratejilerinin bir parçası olarak tasarımcıların yaratıcılığının ve yenilikçiliğinin değerini anlamaktadır. Bu kuruluşlar, dünyayı değiştiren bir hız ve ölçekte hareket eden diğer liderlerin başarısını elde etmek için büyük tasarım yetenekleri oluşturmaya yatırım yapmaktadır. Kuruluşlar genellikle işe alınan strateji veya belirli tasarımcılar nedeniyle değil ekip organizasyonel olarak başarı için kurulmadığı için yatırımlarının tam değerini ortaya çıkarmak için mücadele eder. Bu, organizasyonlarını başarı veya yenilik için harekete geçirmek için müşterilerle çalışırken görünen yaygın bir zorluktur.

DesignOps ise burada devreye girmektedir. Günümüzde tasarım, kapsayıcı bir takım sporudur. DesignOps, tasarımcılar ve mühendislik, pazarlama, işletme ve ürün yöneticileri gibi ortakları arasında bütünsel olarak yüksek performanslı iş birliğini sağlamakla ilgilidir. DesignOps’un amacı tasarım ekibini organizasyonun müşteri odaklı vizyonuyla uyumlu hale getirmektir.

DesignOps, insanlara odaklanarak başlar. Tasarımcılar müşteriye yanıt verecek araçlara ve süreçlere ve geleceğe bakma iznine sahip olduklarında bu ekipler zaman içinde derin müşteri ilişkilerini sürdüren anlamlı bir vizyon sunar. Ürün ve hizmet tasarımcıları, bir kuruluş içindeki çeşitli temas noktaları ve etkileşimlerle etkileşime giren bir müşterinin yolculuk boyunca nasıl hissettiğine dair destek oluşturmaya yardımcı olur. Bütün mesele harika deneyimler sunmakla ilgilidir.

DesignOps, olumlu bir çalışan deneyimi sağlar, kuruluşunuzun en iyi yetenekleri çekme ve büyütme yeteneğini belirler ve amaca uygun yetenek ve davranışlara odaklanır. DesignOps, tasarımcıların mümkün olan en anlamlı işi başarmalarını sağlar. Bu aşamada hem yaratıcılığı hem de genel etkiyi destekler. Elbette her organizasyonun tasarım ekibi, benzersiz bir hedef ve olgunluk düzeyi karışımına sahip olacaktır. Tasarımın günlük operasyonların işleyen dokusunun bir parçası haline gelmesine izin vermek için organizasyon genelinde uyum gerekir.

DesignOps’un Rolü

Tasarım operasyonları yönetiminin ana rolü, tasarım ekibinin zamanını korumaktır. Böylece engellerle karşılaşmadan veya dikkat dağıtıcı faktörler olmadan işlerini yapmaya odaklanabilirler. Bunun yanı sıra diğer rolleri aşağıdaki gibidir:

Operasyon Yönetimi

Bu rol, tasarım ekibinin uzun vadeli hedeflerinin ne olduğuna ve bunlara nasıl ulaşılabileceğine dair net bir tasarım yol haritası oluşturmayı içerir. Tasarım ekibinin çalışan sayısını değerlendirmek ve beceri boşluklarını belirlemek de görevleri arasındadır.

Süreç Tasarımı

DesignOps, tasarım sistemleri oluşturarak ve ekibin ihtiyaç duyduğu tasarım araçlarını planlayarak tasarım sürecini planlar ve yönetir. Tasarım ekibinin ürün ekipleriyle ve tüm organizasyon içindeki diğer ekiplerle nasıl iş birliği yapması gerektiğine dair Framework oluştururlar.

Proje Yönetimi

Tasarım iş akışlarından, projeleri atamaktan ve zaman çizelgeleri ayarlamaktan sorumludurlar. DesignOps ekibi, tasarım projelerinin ilerlemesini öğrenmek için günlük standup toplantıları planlar. Ayrıca tasarım sprintlerini organize eder ve yürütürler.

İletişim Stratejisi

Tasarım operasyonları yöneticisi, tasarım ekibi ile kurumun geri kalan çalışanları arasındaki bağlantıyı kurar. Tasarımın değerini duyururlar ve ekip toplantısı gündemleri belirlerler. Tasarım lideri, ürün yöneticileri ve bir ürün geliştirme ekibi ile iletişim akışını sağlar. DesignOps, tasarım ekibinin ihtiyaç duyduğu kaynakları depolamak için bir sistem oluşturur.

Tasarım Akışınız için 9 İpucu

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak kuruluşunuzdaki tasarım operasyon uygulamalarını iyileştirmenize yardımcı olacak aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz:

Tasarımcılarınızın tasarıma odaklanmasına izin verin

Daha önce de belirtildiği gibi bazı şirketler hala tasarımcıların birden fazla görevde yer almasını beklemektedir. Bazen tek bir tasarımcı kullanıcı araştırması yapar, bilgi mimarisini, kullanıcı arayüzünü tasarlar ve UX yazımı ile ilgilenir. Küçük bir ekipseniz veya başlangıç aşamasındaysanız bu yaklaşım etkili olsa da bunun ölçeklenebilir bir yaklaşım olmadığını unutmamanız gerekir. Uzun vadede, tasarımcılara başka görevler yüklemek, çalışmalarının kalitesini düşürebilir.

Tasarım sürecinizin verimliliğini kontrol edin

Kuruluşlar çeşitli ürün tasarımı ve geliştirme yöntemleri kullanır. Ancak en iyi metodolojiyi uyguladığınızdan emin olmanız gerekir. DesignOps ile tasarım iş akışındaki verimsizlikleri bulabilir ve ortadan kaldırabilirsiniz. Bu, tasarım ekibinizin daha az zaman ve kaynakla daha fazlasını başarmasını sağlar. Sonuç olarak çalışmayı ve ekip performansını optimize ederek gereksiz işe alımlardan kaçınabilirsiniz.

Etkili bir ürün tasarımı iş birlikleri için araçlar kullanın

Küçük kuruluşlarda tasarımcılar arasındaki iş birliği organik olarak gerçekleşebilirken daha büyük ve özellikle uzak ekiplerde durum böyle değildir. Etkili bir şekilde iş birliği yapmak için tasarımcılarınızı ve diğer ürün geliştirme ekibi üyelerinizi doğru araçlarla donatmak önemlidir. DesignOps yazılımının muazzam değer sağladığı yer burasıdır.

İş birliği rutinleri oluşturun

Genellikle Agile ekipler tarafından gerçekleştirilen günlük standup’lar veya haftalık toplantılar gibi iş birliği rutinleri, tasarımcılarınızı düzenli durum güncellemelerini paylaşmaya ve gerekirse destek istemeye teşvik eder. Bu, ekip üyeleriniz arasında açık bir iletişim akışı oluşturmanın birçok yolundan sadece biridir.

Tüm tasarımcıların ilerlemesi için net bir kariyer yoluna sahip olduğundan emin olun

Doğru becerilere sahip kişileri işe almak kolay bir iş olmasa da onları elde tutmak daha da zordur. Neyse ki DesignOps uygulamaları, net kariyer geliştirme yolları oluşturarak bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Tasarım süreci olgunlaştıkça ekip, tasarımcıların yeni beceriler edinmelerini sağlayacak daha özel rollere sahip olabilir.

Tasarımcıları iş birliği içinde çalışmaya teşvik edin

Pair Programming, geliştiriciler arasında, hataları azaltmanın bir yolu olarak sıklıkla kullanılır. DesignOps’ta tasarımcılar, tasarım çalışmasının verimliliğini artırmak için benzer modelleri benimseyebilir. Bu modeller aşağıdaki gibidir:

 • Generator and synthesizer: Bu modelde, mümkün olduğu kadar çok tasarım üretmeye çalışmak için iki tasarımcı bir araya getirilir. Aynı zamanda en iyisini oluşturmak için bunları değerlendirir ve sentezlerler. Bir tasarımcı, beyin fırtınası yapmaya ve fikir üretmeye odaklanırken diğer tasarımcı tasarımları doğrulamak için analiz eder ve sorular sorar. Bu yaklaşım, tasarımcı çiftin fikir üretmesine ve bunları etkili bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olabilir.
 • Cross-disciplinary pairing: Bu yöntem, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış ürün geliştirme ekip üyeleri için uygundur. Hem tasarımcılar hem de tasarımcı olmayanlar tarafından kullanılabilir. Örneğin son derece uzmanlaşmış bir sektör için tasarım yaparken tasarımcı, tasarım için değerli bilgiler sağlayabilecek bir alan uzmanıyla eşleşebilir.
 • Pair sketching: Bu modelde, bir tasarımcı fikir üretme rolünü üstlenir ve konsepti tanımlarken; diğeri tasarımları buna göre oluşturur. Ardından rolleri değiştirebilir ve aynı işlemi tekrarlayabilirler.

Tasarım ekibi için net hedefler belirleyin

Şirketin veya projenin hedeflerini açıkça belirtmek, tasarım ekibi için motive edici olabilir. Çünkü bu, katkılarının önemini anlamalarına yardımcı olur. Hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR’ler), daha büyük, ekipler arası bir amaç duygusuna ulaşmanın bir yoludur.

Bireysel OKR’ler, tasarımcılarınızın daha büyük tasarım bulmacasının bir unsuru olarak iş hedeflerinin nasıl uyduğunu görmelerine yardımcı olacaktır. Sonuç olarak çalışmalarının projenin genel sonucuna nasıl katkıda bulunduğunu bilirler. Bununla birlikte hedeflere ulaşma ilerlemesini ölçmek de önemlidir. Ekip içindeki ilerlemeyi gösteren bir ölçüm panosu, ekip üyelerinin motive olmasına yardımcı olacaktır.

Ekipler arası bilgi paylaşım sistemi oluşturun

DesignOps stratejinizin bir parçası olarak bilgi paylaşım sistemleri oluşturmak oldukça büyük öneme sahiptir. Örneğin bir kullanılabilirlik sorunuyla karşılaşırlarsa geliştiricileriniz ve tasarımcılarınız bir araya gelerek bir dizi alanı tartışabilir.

Paylaşılan bir kelime dağarcığı oluşturmayı düşünün

Tipik bir içerik pazarlama ekibinin, etkin bir şekilde iletişim kurmalarına ve doğru iletişim standardını korumalarına yardımcı olan bir dizi editoryal yönergeleri vardır. Benzer şekilde tasarım ekipleri tüm projelerinde tutarlılığı korumak için bir dizi yönerge ve ortak bir tasarım dili benimsemelidir.

DesignOps ile Tasarım Ekibinin Farkı Nedir?

DesignOps ile Tasarım Ekibinin Farkı Nedir?

DesignOps ile tasarım ekibinin arasındaki fark, işlevden çok biçimseldir. Kuruluşunuz için yapacakları aynıdır ancak tasarım açısından farklıdırlar. Ayrıca tasarım operasyonları, yaratıcı operasyonların olabileceği veya olmayabileceği, kuruluşunuzun tasarım stratejisine adanmıştır. Proje yöneticileri, bireysel projelerin sorunsuz akışını sağlarken; yaratıcı ve tasarım operasyonları rolleri, tüm yaratıcı ve tasarım departmanlarının sorunsuz işleyişini sağlar. Kuruluşun büyüklüğüne bağlı olarak rol, yalnızca bir kişi veya verimlilik, en yüksek kalite, hızlı çıktı sağlayan ve şirket aracılığıyla tasarımı teşvik eden bir ekip olabilir. Bu roller yüksek profilli, eylem odaklı, problem çözücü oldukları için en iyiler çeşitli beceri ve deneyime sahiptir. Örneğin liderlerin özellikleri aşağıdaki gibidir:

DesignOps Lideri:

 • Misyon: Nasıl / performans,
 • Odak noktası: Uçtan uca tasarım süreci ve ekipler,
 • KPI’lar: Ekip sağlığı, harcama ve performans ölçümleri,
 • Çıktıları: Operasyon yol haritası ve stratejisi,
 • Beceriler: Değişim yönetimi.

Tasarım Lideri:

 • Misyon: Ne / ürün,
 • Odak: Ürün/hizmet vizyonu ve bireyler,
 • KPI’lar: Ürün ve deneyim metrikleri,
 • Çıktılar: Ürün ve tasarım stratejisi,
 • Beceriler: Tartışma ve ikna.

DesignOps liderinin ve tasarım liderinin ortak özelliklerinden biri stratejik zihniyettir. Ancak en önemli fark, DesignOps liderinin bir strateji oluştururken içeriye, tasarım liderinin dışarıya bakmasıdır.

  Danışmanlık ya da Eğitim Teklifi Alın

  Paylaş
  Gülce Genç

  Teklif Al
  X Teklif Al

   Danışmanlık ya da Eğitim Teklifi Alın